QPM Stylist

ทีมงาน Stylish Residences มุ่งมั่นตั้งใจคัดสรรนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพสูง และมีความสามารถ ในการดูแลบริหารอาคารชุด และให้บริการลูกบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ในอัตราค่าบริหารที่เหมาะสม กับคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นความตั้งใจในการร่วมงานกันระหว่างทีมงาน QPM (นิติบุคคลระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารชุดกว่า 19 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดด้านการให้บริการรับบริหารอาคารชุดรูปแบบพักอาศัยในประเทศไทย) และทีมงาน Stylish Residences เพื่อให้บริการพิเศษแก่ลูกบ้านจึงได้ถือกำเนินขึ้น

QPM Stylist คือ ทีมงานบริหารอาคารชุดพิเศษจากทางบริษัท QPM ที่ได้ถูกคัดเลือกและจัดตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลลูกบ้านของ Stylish Residences โดยเฉพาะ

โดยลูกบ้าน Stylish Residences จะได้รับบริการพิเศษต่างๆ จาก QPM Stylist รวมไปถึงการ รับประกาศสำคัญเกี่ยวกับที่พักอาศัยของท่านผ่านบริการ online บน website และ Stylish Residences Moblie App เพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการอีกด้วย

ประกาศนิติบุคคลประจำโครงการบริหารงานโดย QPM Stylist

* รหัส pin สำหรับเข้าประกาศนิติบุคคล จะอยู่ในเซ็ตโอน หรือสามารถขอที่นิติบุคคล ประจำแต่ละโครงการ

Top