การบริหารจัดการโครงการ

Property Management

งานบริหารโครงการของลูกบ้าน Stylish Residences จะได้รับการดูแลโดยทีมงานบริการ หลังการขาย AFS Stylist ผู้ทำหน้าที่ดูแลและบริหารงานจัดการภายในโครงการสำหรับลูกบ้าน เช่น การจัดเก็บค่าส่วนกลาง การเงินการบัญชี การดูแลบริหารงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเครื่องจักร ที่โครงการได้จัดไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมไปถึงการบริการ ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับที่พักอาศัย ดูแลบุคคลากรด้านงานบริการ เช่น แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ เป็นต้น อีกทั้งยังคอยทำหน้าที่ดูแลลูกบ้านให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ กฏระเบียบของอาคารชุด และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและวางแผนงานปรับปรุงโครงการให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อดูแลภาพลักษณ์ของโครงการให้เป็นบ้านน่าอยู่สำหรับลูกบ้าน Stylish Residences


ผลงาน Property Management โดยทีมงาน AFS Stylist

Pruksa Green Living Health

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจัดโครงการ “Pruksa Green Living Health” เพื่อบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับลูกบ้าน และประชาชนทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์

ทีมงาน Stylish Residences ร่วมกับ QPM Stylist จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกบ้าน ณ โครงการ Chapter One : Modern Dutch ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

โครงการ เดอะซี้ด เตร์เร่

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

โครงการ เดอะซี้ด รัชดา ห้วยขวาง

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

โครงการ เดอะซี้ด มูซี่

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

โครงการ เดอะซี้ด สาทร-ตากสิน

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

เบอร์ติดต่อนิติบุคคล

โครงการ เดอะซี้ด พหลโยธิน

02-279-4130

โครงการ เดอะซี้ด รัชดา ห้วยขวาง

02-169-2711

โครงการ เดอะซี้ด สาทร-ตากสิน

02-439-1001

โครงการ เดอะซี้ด แจ้งวัฒนะ

02-575-1909

โครงการ เดอะซี้ด เตร์เร่ รัชโยธิน

02-193-9360-2

โครงการ เดอะซี้ด มูซี่

02-261-7377

โครงการ เดอะซี้ด เมมโมรี่ สยาม

02-612-4166

โครงการ เดอะซี้ด มิงเกิ้ล

02-115-7780

แชปเตอร์วัน : โมเดิร์นดัชต์

092-283-6675

Top