ข่าวสาร

QPM STYLIST

นอกเหนือจากการบริการหลังการขายโดยทีมงาน AFS Stylist ที่ดูแลส่วนงานแจ้งซ่อมในประกันแล้ว ทางทีมงาน Stylish Residences ยังได้มีการดำเนินงานร่วมกับ QPM (นิติบุคคลระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008) จัดตั้งหน่วยงานพิเศษ QPM Stylist ขึ้นมา เพื่อให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับไลฟไสตล์ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกบ้านได้รับการบริการที่รวดเร็วและคล่องตัวขึ้น จึงได้มีการจัดให้บริการประกาศสำคัญเกี่ยวกับโครงการของลูกบ้าน online บน www.stylishresidences.com เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการอีกด้วย โดยในขณะนี้โครงการในเครือ Stylish Residences ที่รับบริการจาก QPM Stylist ได้แก่ โครงการ The Seed Mingle และ Chapter One : Modern Dutch สามารถติดต่อนิติบุคลขอรับ pin code เพื่อ sign in เข้าระบบสำหรับการอ่านประกาศนิติบุคคล online ได้ทันที

Top