ข่าวสาร

PROPERTY AWARDS

คุณอรนุช อิติโกศิน Executive Vice President ขึ้นรับรางวัล Asia Pacific Awards ในสาขา Marketing Development 2014-2015 จากโครงการ The Reserve : เกษมสันต์ 3 ณ โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรางวัลนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจากหลากหลายประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ Stylish Residences Team กับความสำเร็จระดับนานาชาติในครั้งนี้

Top