ข่าวสาร

The Editor : Open House Party

The Editor Open House Party บรรยากาศอบอุ่นๆ บน Facilities ชั้น 23

QPM STYLIST

บริการใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับประกาศนิติฯ Online โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกบ้านได้รับการบริการที่รวดเร็ว และคล่องตัวขึ้น

AFS STYLIST

ทีมงานบริการรับแจ้งซ่อมในประกัน ด้วยบริการเหนือระดับสำหรับลูกบ้าน Stylish Residences โดยเฉพาะ ด้วยการรับแจ้งซ่อมผ่านหลายช่องทางพิเศษ

PROPERTY AWARDS

รางวัล Asia Pacific Property Awards ในสาขา Marketing Development 2014-2015 จากโครงการ The Reserve : เกษมสันต์ 3

Top