การบริหารจัดการโครงการ

Pruksa Green Living Health

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจัดโครงการ “Pruksa Green Living Health” เพื่อบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับลูกบ้าน และประชาชนทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Top