การบริหารจัดการโครงการ

ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์

ทีมงาน Stylish Residences ร่วมกับ QPM Stylist จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกบ้าน ณ โครงการ Chapter One : Modern Dutch ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

Top