การบริหารจัดการโครงการ

โครงการ เดอะซี้ด เตร์เร่

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

Top