การบริหารจัดการโครงการ

โครงการ เดอะซี้ด รัชดา ห้วยขวาง

AFS Stylist ดำเนินการจัดงานบริการทาสีภายใน และ ภายนอกอาคารใหม่ (ทั้งโครงการ) เพื่อส่งมอบก่อนครบประกัน 2 ปี

Top