แจ้งซ่อมกับ AFS STYLIST

AFS Stylist ทีมงานบริการ
รับแจ้งซ่อมในประกัน

เพื่อลูกบ้าน Stylish Residences
"เราดูแล ห่วงใย รวดเร็ว และ ใส่ใจให้บริการ"

  • ดูแล...เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความตั้งใจ
  • ห่วงใย...ตั้งใจรับรู้ถึงความต้องการของลูกบ้าน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่
  • รวดเร็ว...ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านด้วยการรับแจ้งซ่อมผ่านหลายช่องทางพิเศษ*
  • ใส่ใจให้บริการ...รับแจ้ง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และ ติดตามงานด้วยความรวดเร็ว พร้อมส่งผลงานด้วยความใส่ใจ
Top